Οι μηχανές μπήκαν μπρος στο "Γργηγόρης Αυξεντίου"

Οι μηχανές μπήκαν μπρος στο "Γργηγόρης Αυξεντίου"

Πρώτα πρωινά κλίκς από το "Γργηγόρης Αυξεντίου". Οι μηχανές μπήκαν μπρος.

Πηγή: ΑΣΙΛ