Επικεφαλής ο Θεοφάνους

Επικεφαλής ο Θεοφάνους

Η ενημέρωση του Ονησιλου για την αποψινή συνέλευση...

"ΣHMEPA ΠEMΠTH KAI 21.5.2020 EΓINE H EKΛOΓIKH ΣYNEΛEYΣH TOY ONHΣIΛOY ΣΩTHPAΣ KAI EKΛEΓIKE TO NEO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ."