Ο Κούφος στον Πλατινί

Ο Κούφος στον Πλατινί

Ο διαιτητής Μιχάλης Χριστοφίδης άλλως Κούφος στο μουσείο του Πλατινί.