Ημέρα της γυναίκας και η Δώρα μας στο καθήκον!!!

Ημέρα της γυναίκας και η Δώρα μας στο καθήκον!!!

Ημέρα της γυναίκας σήμερα και η Δώρα Μυριανθέα βρίσκεται στο καθήκον.