Φιλικό με γυναικεία παρουσία

Φιλικό με γυναικεία παρουσία

Γυναικείο διαιτητικό τρίο είχαμε στην φιλική αναμέτρηση στον Άγιο Τύχωνα.