Τροποποιήθηκε η κανονισμός για τους ποδοσφαιριστές που δεν ήταν εγγραγραμμένοι πριν από 20 χρονών

Τροποποιήθηκε η κανονισμός για τους ποδοσφαιριστές που δεν ήταν εγγραγραμμένοι πριν από 20 χρονών

Η ΚΟΠ με σημερινή (26/9/2019) εγκύκλιο της αποφάσισε την τροποποίηση του κανονισμού που αφορά τους ποδοσφαιριστές που δεν ήταν εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε σωματείο της ΚΟΠ/ΣΤΟΚ πριν από τα 20 τους χρόνια.

Με βάση την απόφαση οι ποδοσφαιριστές αυτοί δικαούνται να συνεχίζουν να αγωνίζονται στις ομάδες τους που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι 31 Μαϊου 2019. Ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πάνω από 22 ετών την 1/1/2019 και θα μεταγγραφεί ή θα εγγραφεί για πρώτη φορά και δεν ήταν εγγεγραμμένος πριν από τα είκοσι του σε οποιοδήποτε σωματείο της ΚΟΠ/ΣΤΟΚ υποχρεωτικά θα αναγραφεί στο κατάλογο του σωματείου όπου θα εγγραφεί.

Στο κατάλογο αυτό μπορούν να εγγραφούν μέχρι και έξι ποδοσφαιριστές. Οι καταλόγοι πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος 2019/2020.