Β' Κατηγορία - Αγώνες σε εξέλιξη

Γ' Κατηγορία - Αγώνες σε εξέλιξη

B' Κατηγορία - Βαθμολογία

Γ' Κατηγορία - Βαθμολογία