Ναυάγησε του Κουσιή στον Κέδρο

Ναυάγησε του Κουσιή στον Κέδρο

Σύμφωνα με πληροφορίες μας η προδιαγραφόμενη συνεργασία του Κέδρου Άγιας Μαρίνας Σκυλλούρας με τον προπονητή Ιωνά Κουσιή έχει ναυαγήσει.