Εικόνες απο την πρώτη της ΑΕΠ Πολεμιδιών

Εικόνες απο την πρώτη της ΑΕΠ Πολεμιδιών

Φωτογραφίες από την πρώτη της ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Πηγη: ΑΕΠΠ