Το γήπεδο του Μαθιάτη

Το γήπεδο του Μαθιάτη

Η εταιρία ΑΣΠΙΣ παρέδωσε σήμερα έτοιμο προς χρήση το γήπεδο του Μαθιάτη.