Ο Σωτηρίου στη ΘΥΕΛΛΑ

Ο Σωτηρίου στη ΘΥΕΛΛΑ

Η ΘΥΕΛΛΑ Αγίου Θεοδώρου την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Σωτήρη Σωτηρίου.