Ενιαία Προκήρυξη Ομοσπονδιών

Ενιαία Προκήρυξη Ομοσπονδιών

Η ΚΟΠ δημοσιεύει την ενιαία προκήρυξη των Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020.

Προκήρυξη