Επίσημο - Χωρίς διαβάθμιση

Επίσημο - Χωρίς διαβάθμιση

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία, αποφάσισε επίσης την οριστική διακοπή των διοργανώσεων Β’ και Γ’ Κατηγορίας, καθώς και των διοργανώσεων, Futsal Ανδρών και U19 A’ Κατηγορίας και του Πρωταθλήματος Γυναικών Dimco.

Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης για τη διακοπή των πιο πάνω πρωταθλημάτων θα κοινοποιηθεί στους εμπλεκόμενους. Βάσει της πιο πάνω απόφασης, δεν θα ισχύσει ο υποβιβασμός στη Β’ και Γ’ Κατηγορία και η διαγραφή ομάδων από την ΚΟΠ.

Για τον τρόπο διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων των Μικρών Κατηγοριών περιόδου 2020-2021 θα αποφασίσει τελεσίδικα το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη του συνεδρία.

Πηγή ΚΟΠ