Χρ.Μαραθωνίτης, η τελευταία προσθήκη

Χρ.Μαραθωνίτης, η τελευταία προσθήκη

Η τελευταία μεταγραφική ενίσχυση για την ομάδα του Ονησιλου ακουει στο όνομα Χρίστος Μαραθωνίτης.