Νέα ενίσχυση για τον ΟΘΕΛΛΟ

Νέα ενίσχυση για τον ΟΘΕΛΛΟ

Ο Οθέλλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Lottici Back Aislan Paulo.