Έβαλε μπρος ο ΟΝΗΣΙΛΟΣ

Previous Next

Με τον καθιερωμένο αγιασμό άρχισε η χθεσινή προετοιμασία του ΟΝΗΣΙΛΟΥ Σωτήρας.