Απόψε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΘΕΛΛΟΥ για λήψη σοβαρών αποφάσεων

Απόψε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΘΕΛΛΟΥ για λήψη σοβαρών αποφάσεων

Η ανακοίνωση του ΟΘΕΛΛΟΥ...

"ΠPOΣKAΛEIΣΘE ΣTHN EKTAKTH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TOY ΣΩMATEIOY MAΣ THN ΔEYTEPA 10/02/20 H ΩPA 20.00 ΣTO OIKHMA TOY ΣΩMATEIOY MAΣ. META TA TEΛEYTAIA ΓEΓONOTA ΣTOXOΠOIHΣHΣ TOY OΘEΛΛOY H ΣYNEΛEYΣH KPIΘHKE ANAΓKAIA KAI EΠIBEBΛHMENH ΓIA ΛHΨH ΣOBAPΩN AΠOΦAΣEΩN. H ΠAPOYΣIA OΛΩN ΣAΣ KPINETAI AΠAPAITHTH."