Μείνε δυνατή ...

Μείνε δυνατή ...

Η ανάρτηση απο την αρχηγό της Pyrgos Limassol, Μαρία Ιωάννου....

"Ο σεβασμός κερδίζεται, η ειλικρίνεια εκτιμάται, η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, η αφοσίωση επιστρέφεται"