Δείπνο Εργασίας

Δείπνο Εργασίας

Δείπνο Εργασίας απο τους παράγοντες του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ξυλοτύμβου.