Επιβεβαίωση από Ορφέα για λύση συνεργασίας με Ι.Κουσιή

Επιβεβαίωση από Ορφέα για λύση συνεργασίας με Ι.Κουσιή

Η ανακοίνωση...

"Το ΔΣ του ΟΡΦΕΑ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον κύριο Ιωνα Κουσιη. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωνα Κουσιη για την μέχρι σήμερα συνεργασία. Του ευχόμαστε ότι καλύτερο στη συνέχεια."