Αναβολή του φιλικού

Αναβολή του φιλικού

Η ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς ενημέρωσε μεσα απο τη σελίδα της οτι το φιλικό του Σαββάτου απέναντι στην Ολυμπιάς έχει αναβληθεί μετά απο αίτημα της ομάδας των Λυμπιών.