Κλήρωση κυπέλλου Γ' και Επίλεκτης

Κλήρωση κυπέλλου  Γ' και Επίλεκτης

Τα ζευγάρια του κυπέλλου

ΑΤΛΑΣ -  ΑΧΥΡΩΝΑΣ

ΕΝΑΔ - ΕΛΠΙΔΑ

ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΟΥΡΡΗΣ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΆΜΙΑΣ

Οι υπόλοιποι προκρίνονται χωρίς αγώνα στους 16.