Πρόγραμμα κυπέλλου ΑΟΚΝΕΛ

Πρόγραμμα κυπέλλου ΑΟΚΝΕΛ

1. Κ.Ν. Ακρούντας & Κ.Ν. Περιφέρειας Βασιλικού
Παρασκευή 13/03/20 - 7:30
2. Κ.Ν. Γερμασόγειας & Κ.Ν. Οράς
Κυριακή 15/03/20 - 2:00 μ.μ.
Δημοτικό Γήπεδο Γερμασόγειας
3. Κ.Ν. Κοφίνου F. C. - Κ.Ν. Πραστειού
Κυριακή 15/03/20 - 1:00 μ.μ.
Σωτήριο Αθλητικό Κέντρο Κοφίνου
4. Νεολιθικός Σ.Ν. Χοιροκοιτίας & Κ.Ν. ΑΕΚ Καλαβασού
Δευτέρα 16/03/20 - 7:15 μ.μ.
Σωτήριο Αθλητικό Κέντρο Κοφίνου
5. Κ.Ν. ΘΟΙ Καλού Χωριού & Κ.Ν. Παλώδιας
Σάββατο 14/03/20 - 2:30 μ.μ.
Κοινοτικό Γήπεδο Καλού Χωριού
6. Κ.Ν. Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς & Κ.Ν. Αγίου Τύχωνα
Παρασκευή 13/03/20 - 7:30 μ.μ.
Κοινοτικό Γήπεδο Καλού Χωριού