Το νέο σήμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Το νέο σήμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Το νέο σήμα του Αθλητικού Λαϊκού Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μαΐου. (ΟΜΟΝΟΙΑ 1948)